Thomas Jankowski

Thomas Jankowski “ JACK “ UNIKAT Mischtechnik 85 x 115,5 cm 1.900,00
Thomas Jankowski „Udo Lindenberg (Keine Panik)“ UNIKAT Mischtechnik 77 x 98 cm 1.350,00
Thomas Jankowski „Ziemlich beste Freunde“ UNIKAT Mischtechnik 77 x 89 cm 1.350,00
Thomas Jankowski “ ABBA ROAD “ UNIKAT Mischtechnik 75,5 x 78,5 cm 1.250,00
Thomas Jankowski “ Give PEACE A Chance “ UNIKAT Mischtechnik 73 x 94 cm 1.350,00

Thomas Jankowski “ BEATLES “ UNIKAT Mischtechnik 73 x 94 cm 1.350,00

Thomas Jankowski “ Sgt. PEPPERS – Beatles “ UNIKAT Mischtechnik 88 x 74 cm 1.290,00
Thomas Jankowski „Joker – FUCK THE SYSTEM “ UNIKAT Mischtechnik 98 x 129 cm 2.450,00
Thomas Jankowski “ David Bowie “ UNIKAT Mischtechnik 76 x 97 cm 1.495,00
Thomas Jankowski “ Michael Jackson “ UNIKAT Mischtechnik 76 x 76 cm 1.350,00
Thomas Jankowski “ BUD SPENCER “ UNIKAT Mischtechnik 74 x 95 cm 1.495,00
Thomas Jankowski “ Elvis Presley “ UNIKAT Mischtechnik 74 x 95 cm 1.495,00
Thomas Jankowski “ Stevie Wonder “ UNIKAT Mischtechnik 84 x 132 cm 1.995,00
Thomas Jankowski “ Muhammed Ali “ Mischtechnik 44 x 54 cm 350,00
Thomas Jankowski “ Iggy Popp the Lion “ Mischtechnik 44 x 54 cm 350,00
Thomas Jankowski “ LENNY KRAVITZ “ Mischtechnik 44 x 54 cm 350,00
Thomas Jankowski “ Frida Kahlo “ Mischtechnik 44 x 54 cm 390,00
Thomas Jankowski “ David Bowie “ Mischtechnik 44 x 54 cm 390,00

Thomas Jankowski “ BOB MARLEY “ UNIKAT Mischtechnik 76 x 97 cm 1.495,00

Thomas Jankowski “ Mick & Keith “ Mischtechnik 44 x 54 cm 390,00

Thomas Jankowski “ Joker “ Mischtechnik 44 x 54 cm 390,00

Thomas Jankowski “ Michael Jackson “ Mischtechnik 44 x 54 cm 390,00

Thomas Jankowski “ BOB MARLEY “ UNIKAT Mischtechnik 105 x 135 cm 2.950,00

Thomas Jankowski “ JOKER – Fuck the System “ UNIKAT Mischtechnik 75 x 95 cm 1.495,00