Thomas Jankowski

Thomas Jankowski „Joker – WHY so Serious “ UNIKAT Mischtechnik 76 x 97 cm 1.350,00
Thomas Jankowski „John Lennon“ UNIKAT Mischtechnik 40 x 40 cm 350,00
Thomas Jankowski “ JACK “ UNIKAT Mischtechnik 85 x 115,5 cm 1.700,00
Thomas Jankowski “ JACK “ UNIKAT Mischtechnik 85 x 115,5 cm 1.350,00
Thomas Jankowski „Karl Lagerfeld“ UNIKAT Mischtechnik 71 x 97 cm 1.290,00
Thomas Jankowski „John Lennon“ UNIKAT Mischtechnik 76 x 76 cm 950,00
Thomas Jankowski „Udo Lindenberg (Keine Panik)“ UNIKAT Mischtechnik 77 x 98 cm 1.350,00
Thomas Jankowski „Ziemlich beste Freunde“ UNIKAT Mischtechnik 77 x 89 cm 1.350,00

Thomas Jankowski “ ABBA ROAD “ UNIKAT Mischtechnik 75,5 x 78,5 cm 1.250,00
Thomas Jankowski “ Give PEACE A Chance “ UNIKAT Mischtechnik 73 x 94 cm 1.350,00

Thomas Jankowski “ BEATLES “ UNIKAT Mischtechnik 73 x 94 cm 1.350,00

Thomas Jankowski “ Sgt. PEPPERS – Beatles “ UNIKAT Mischtechnik 88 x 74 cm 1.290,00