Thomas Jankowski

Thomas Jankowski “ JACK “ UNIKAT Mischtechnik 85 x 115,5 cm 1.700,00

Thomas Jankowski “ HARLEY QUINN “ UNIKAT Mischtechnik 77 x 97 cm 1.350,00

Thomas Jankowski “ Freddie Mercury “ UNIKAT Mischtechnik 68 x 97 cm 1.280,00

Thomas Jankowski „Karl Lagerfeld“ UNIKAT Mischtechnik 71 x 97 cm 1.290,00

Thomas Jankowski „Joker – WHY so Serious “ UNIKAT Mischtechnik 76 x 97 cm 1.350,00

Thomas Jankowski „Ziemlich beste Freunde“ UNIKAT Mischtechnik 75 x 62 cm 795,00

Thomas Jankowski „John Lennon“ UNIKAT Mischtechnik 76 x 76 cm 950,00

Thomas Jankowski „Ziemlich beste Freunde“ UNIKAT Mischtechnik 77 x 89 cm